UBEZPIECZENIA


W przypadku aktywności zagranicznej (lub w pasie granicznym !!!), każdy Uczestnik powinien posiadać osobistą polisę ubezpieczeniową obejmującą wysokogórskie akcje ratunkowe!

Oczywiście każdy Uczestnik ma pełną dowolność własnego wyboru dowolnej firmy ubezpieczeniowej.
Doraźne (jednorazowe) ubezpieczenie górskie można wykupić poprzez internet. Zwracam uwagę na konieczność bardzo dokładnego przyjrzenia się warunkom i zakresowi ubezpieczenia: czy polisa zapewnia pokrycie wszelkich górskich akcji ratunkowych (i do jakiej kwoty!) oraz pod jaką nazwą figuruje tamże opcja zapewniająca taki zakres ochrony.

Poniżej podaję link do strony www ubezpieczyciela (UNIQA), z którego polis profesjonalnych korzystają przewodnicy PSPW:

     uniqa.pl/kalkulator/ubezpieczenie‑podrozne/destinations

W tym formularzu należy zaznaczyć opcje:
      sporty wysokiego ryzyka
      cel podróży: Europa

Uczestnicy mogą ubezpieczyć się wspólnie na jednej polisie lub oddzielnie, na polisach indywidualnych - jak kto sobie życzy, łącznie z wyborem zakresu ochrony i tym samym ceny. Doradzam jednak wybór wariantu PREMIUM - różnica w opłacie wynosi kilka złotych, a w kwotach gwarancyjnych oraz w zakresie ochrony jest kolosalna. Polisa obejmuje także czas podróży w góry.
Zastrzeżenie:
Ta polisa (UNIQA) ogranicza się do akcji ratunkowych związanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, natomiast NIE obejmuje wezwań ratowniczych związanych z nagłym, zagrażającym życiu/zdrowiu załamaniem pogody lub awarią sprzętu.


Portal z usługą on-line jest dostępny przez 24 godziny na dobę, również w dni nierobocze. Cała operacja trwa błyskawicznie.
Z tego samego portalu można korzystać w dowolnym czasie do ubezpieczania każdej własnej aktywności, niekoniecznie powiązanej z usługami przewodnika!
 


Marek Pokszan - International Mountain Guide -  UIAGM/IVBV/IFMGA - Lic. PSPW 037

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.