Indywidualne imprezy alpejskie


Ogólne warunki świadczenia usług przewodnickich i instruktorskich w Alpach:

Omawianymi tu imprezami są indywidualne alpejskie tury przewodnickie oraz   alpejskie kursy profilowane, których program i długość mogą być ustalane dowolnie, stosownie do potrzeb, preferencji i poziomu zaawansowania Uczestników.

Ceny zależą od czasu, programu, harmonogramu i lokalizacji aktywności. Przeciętnie honoraria są kwotami rzędu 300-350€ dziennie. Niektóre standardowe imprezy wysokogórskie (o kompleksowym programie), jak np. wyprawa na Grossglockner lub na Mont Blanc, mają własne stałe cenniki.

Nalezy mieć na uwadze, że liczebność grupy obsługiwanej przez przewodnika IVBV, jak i przez Instruktora PZA, jest ściśle ograniczona przepisami - w zależności od rodzaju aktywności (tura piesza, wspinaczka, tura narciarska, szkolenie lodowcowe) oraz poziomu trudności technicznej, złożoności i poziomu ryzyka. Dopuszczalna liczba Uczestników może być ograniczona nawet do 1 osoby (wspinaczki lub b. trudne tury, np. na Matterhorn), a nigdy nie będzie przekraczać 4 (aktywności narciarskie lub szkolenia lodowcowe). Najczęściej przewodnik IVBV prowadzi 2 osoby.

W ramach obowiązków z zasady zapewniam swoim Uczestnikom stały nadzór przewodnicki przez cały czas przebywania w terenie wysokogórskim (asystę "door-to-door"), natomiast nie organizuję "czasu wolnego" (w bazie, schronisku, etc.). Zobowiązania wynikające z zawartej umowy przewodnickiej (lub instruktorskiej) z natury rzeczy zaczynają się i kończą w terenie wysokogórskim.

Na każdym etapie realizacji imprezy (tury, wspinaczki, szkolenia) - jako przewodnik lub instruktor - zachowuję wyłączne i bezwzględne prawo do jej przerwania w razie stwierdzenia niewłaściwych warunków obiektywnych (pogodowych, lawinowyh, albo innych zagrożeń zewnętrznych) lub ryzykownych uwaunkowań subiektywnych ze strony Uczestników (np. kondycji, umiejętności lub stanu zdrowia).   Przerwanie imprezy lub zmiana jej harmonogramu w takich warunkach nie stanowi odstąpienia od umowy i nie pociąga za sobą utraty tytułu do wynagrodzenia ustalonego w umowie, ponieważ zarządzanie ryzykiem zespołu jest jednym z podstawowych zobowiązań kompetencyjnych przewodnika (implikowanych każdą umową o usługę przewodnicką lub instruktorską).

Poniżej przedstawione są zasady formalne kontraktu:

Koniecznie przeczytaj:
[ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ]


gov.pl / MSZ R.P.
MSZ - informacje dla podróżujących


[ Przejdź do oferty "Alpy - lato" ]       [ Przejdź do mapy serwisu www ]     

Powyższe dane maj± charakter informacyjny i nie stanowi± oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.