Imprezy indywidualne ‑ ZIMA‑WIOSNA


Ogólne warunki świadczenia usług w Tatrach w warunkach zimowych:

Omawianymi tu imprezami są zimowye kursy profilowane oraz tury przewodnickie, prowadzone w warunkach zimowych lub bardzo zbliżonych do zimowych (czyli aktywności co do zasady powiązane z użyciem technicznego sprzętu zimowego).

Program indywidualny - a zatem i długość imprezy - można ustalać dowolnie, stosownie do potrzeb, preferencji oraz poziomu zaawansowania. To zaś przekłada się na cenę, przy czym w cenniku ma zastosowanie progresywny rabat.
Na przykład:
W tym sezonie moje minimalne honorarium za nieobjęte odrębnym cennikiem "tury wysokogórskie z elementami wspinaczki" oraz "szkolenia profilowane" w rejonie Hali Gąsienicowej wynosi*):
  • 1 dzień      1800 zł
  • 2 dni        3400 zł
  • 3 dni        4500 zł
  • 4 dni        5600 zł
* są to kwoty płacone przez grupę (łącznie).

W przypadku innych rejonów działania oraz tur o wysokiej złożoności i/lub wspinaczek o obiektywnie wysokim stopniu trudności technicznych, honoraria dzienne są na ogół wyższe o kwotę od 300 do 800 zł.

₪   Wycieczki na niektóre popularne szczyty wraz z ich cennikiem są opisane na osobnych podstronach serwisu  ₪   [ skrót >> "na‑szczyty" ]  

Osobom zamierzającym działać w Tatrach pojedynczo w okresach 15 ‑ 30 maja oraz 1 ‑ 30 listopada oferuję  rabat 10%.

Podobny rabat na pierwszą usługę przewodnicką w Tatrach przysługuje w dowolnym terminie także absolwentwi każdego ze zrealizowanych bezpośrednio w mojej szkole kursów regularnych [>>], tj. szkoleń ujętych w terminarzu ogłaszanym sezonowo w moim serwisie WWW (szkoleń prowadzonych według programów PZA oraz moich programów autorskich). Informacje o wysokości tych rabatów zamieszczone są na podstronach poświęconych kursom regularnym. Rabaty nie sumują się.Zasady wspólne dla wszystkich aktywności zimowych:

Imprez indywidualnych nie organizuję w takim rozumieniu, jakie odnosimy do działalności biur podróży i im podobnych firm turystycznych. Tym samym nie prowadzę usług transportowych, ani nie pośredniczę w kontraktowaniu takich usług (poza strefą gdzie niezbędne jest legitymowanie się uprawnieniami przewodnika wysokogórskiego UIAGM lub instruktora PZA). Moje zobowiązania zawodowe zaczynają się i kończą w terenie górskim, przy czym zawsze zapewniam opiekę "door‑to‑door" (tj. od/do schroniska lub środka transportu).

Na łączny wydatek ponoszony przez Uczestników składa się honorarium przewodnickie/instruktorskie oraz koszty logistyczne całej grupy.  Przyjęte jest, że uczestnicy pokrywają koszty pobytu w bazach noclegowych i przejazdów kolejkami za siebie oraz za przewodników, przy czym po słowackiej stronie Tatr są to koszty relatywnie małe, gdyż przewodnicy IVBV mają tam przeważnie duże zniżki, a w wielu schroniskach słowackich (podobnie jak w Alpach) jesteśmy w ogóle zwolnieni z opłat za noclegi.
Jeżeli z natury kontraktu wynika, że w rejon imprezy przewodnik/instruktor ma dotrzeć samodzielnie, w sposób inny niż poprzez wspólny przejazd samochodem uczestnika, to zwrot kosztu takiej logistyki spoczywa na uczestnikach imprezy (kwota ta jest określana w umowie).Wyposażenie:
W ramach świadczonej przeze mnie usługi szkoleniowej lub przewodnickiej, każdy Uczestnik ma zapewnione całe niezbędne wyposażenie techniczne, a więc: kask, uprząż, raki, czekan, karabinki, linę oraz zestaw lawinowy (LVS).

Samodzielnie Uczestnik musi wyposażyć się przede wszystkim w typową odzież turystyczną dostosowaną do prognozowanych warunków meteorologicznych oraz obuwie adekwatne do charakteru tury (np. buty nadające się do chodzenia w rakach lub trzewiki wspinaczkowe).
Pełna lista wyposażenia osobistego jest opublikowana tutaj: "Wykaz wyposażenia osobistego uczestnika pieszej zimowej tury wysokogórskiej"  [ >>link do pliku PDF ] lub "Wykaz wyposazenia uczestnika tury narciarskiej"  [ >>link do pliku PDF ]

  Pozostałe działy REGULAMINU USŁUG 

[ Informacja o zasadach rozliczania imprez ]

[ Akceptacja niezbędnego ryzyka ] [ Pobierz tekst jednolity "Regulaminu Usług" (PDF) gov.pl / MSZ R.P.
MSZ - informacje dla podróżujących na Słowację


[ Oferta przewodnicka ]                [ Oferta instruktorska ]                [ Strona główna ]                [  F.A.Q. ]                [ Dostępność ]Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.Copyright © 2007-2024 - Marek Pokszan